Prowadzone są przez pedagogów specjalnych: Panią Beatę i Panią Agnieszkę.

Podczas zajęć stymuluje się ogólny rozwój dziecka poprzez wykorzystanie różnych metod
i technik działania. Staramy się działać nieszablonowo, ale zarazem skutecznie, co powoduje, że uczeń chętnie podejmuje nowe wyzwania. W efekcie poprawia się jego koncentracja, logiczne myślenie, sprawność ruchowa oraz manualna, jak również percepcja słuchowa
i wzrokowa. Wszystkie doskonalone umiejętności przekładają się później na lepsze wyniki
w nauce oraz wiarę w swoje możliwości. Sprawiają także, że uczniowie wykazują się większą samodzielnością.