Trening Umiejętności Społecznych to forma pracy z grupą, której celem jest systematyczne trenowanie konkretnych umiejętności społecznych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i są prowadzone w zespołach klasowych przez różne osoby. W naszej placówce mamy kilku terapeutów TUS, a są to: Pani Agnieszka, Pani Monika, Pani Olga i Pani Justyna. Podczas treningu umiejętności społecznych wychodzimy od doświadczania pozytywnych relacji z osobą inną niż rodzic, a więc także z rówieśnikami. Gdy nam się to uda podejmujemy działania, które przyczyniają się do poprawy rozumienia emocji, rozwoju empatii i umiejętności współdziałania, uczenia norm, zwiększenia samoświadomości, a także uczenia określonych zachowań.