Cotygodniowe 45 minutowe zajęcia prowadzone przez terapeutę integracji sensorycznej panią Anię. Świat poznajemy dzięki zmysłom. Na zajęciach SI dostarczamy naszym dzieciom kontrolowanej dawki różnorodnych doznań, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby każdego z nich. Dzięki terapii SI mózgi naszych dzieci są w stanie właściwie organizować i interpretować informacje dochodzące z otaczającego świata (zmysłu równowagi, koordynacji i czucia głębokiego). Poprzez terapię dotykową, słuchową, węchową i ruchową wpływamy na koordynację ruchową, naukę, interakcje społeczne oraz na zdolności funkcjonowania w codziennym życiu. Na zajęciach: biegamy, skaczemy, huśtamy się, masujemy, gnieciemy, wąchamy, przepychamy, ciągniemy, słuchamy, robimy masy i eksperymenty, czyli dobrze się bawimy, a jednocześnie wszechstronnie rozwijamy!