Indywidualne zajęcia prowadzone zazwyczaj przez wychowawcę lub nauczyciela współorganizującego proces kształcenia specjalnego, który jest równocześnie specjalistą w zakresie pedagogiki dzieci ze spektrum autyzmu. Podczas rewalidacji skupiamy się przede wszystkim na wzmocnieniu umiejętności społecznych, samodzielności oraz rozwijaniu potencjału uczniów. Nauczyciele wykorzystują różne metody podczas zajęć m.in. terapię ręki, arteterapię, muzykoterapię, bajkoterapię, rzeźbę (np. masy plastyczne). Każda z tych aktywności pobudza i rozwija kreatywność dziecka.