Horyzont - przez zabawę i edukację stymulujemy rozwój dziecka. Przekłada się to na efekty nauki.

Wszyscy tu pasujemy

Jesteśmy prężnie rozwijającą się placówką i wciąż poszerzamy swoje horyzonty. Zaczynaliśmy w małym gronie. Naszych podopiecznych w klasach od 1 do 3 było 14-cioro, a kadra składała się z 8 osób. Dziś możemy pochwalić się grupą liczącą 35 dzieci w klasach od 1 do 5 oraz 28 osób wykwalifikowanej i szczególnie dobieranej kadry.

Mieścimy się w dwóch pobliskich budynkach z podziałem klasowym, znajdujących się na terenie miasta Żory, oddalonych od siebie raptem 800 metrów.

Misją naszej szkoły jest zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera. Wierzymy, że każde dziecko jest wyjątkowe i ma w sobie potencjał. Przez naukę i odpowiednio prowadzoną terapię wspieramy uczniów w ich rozwoju intelektualnym i społecznym.

Szkoła realizuje podstawę programową dla szkół podstawowych (od klasy 1 do 8), zgodnie z wytycznymi MEN oraz indywidualne programy terapeutyczne.