Szkoła Horyzont

Szkoła Podstawowa HORYZONT

dla dzieci z Autyzmem i zespołem Aspergera

O szkole

Szkoła Podstawowa Horyzont

wszyscy tu pasujemy

Jesteśmy prężnie rozwijającą się placówką i wciąż poszerzamy swoje horyzonty. Zaczynaliśmy w małym gronie. Naszych podopiecznych w klasach od 1 do 3 było 14-cioro, a kadra składała się z 8 osób. Dziś możemy pochwalić się grupą liczącą 35 dzieci w klasach od 1 do 5 oraz 28 osób wykwalifikowanej i szczególnie dobieranej kadry. 

Mieścimy się w dwóch pobliskich budynkach z podziałem klasowym, znajdujących się na terenie miasta Żory, oddalonych od siebie raptem 800 metrów.

Misją naszej szkoły jest zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla dzieci z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera. Wierzymy, że każde dziecko jest wyjątkowe i ma w sobie
potencjał. Przez naukę i odpowiednio prowadzoną terapię wspieramy uczniów w ich rozwoju
intelektualnym i społecznym.

Szkoła realizuje podstawę programową dla szkół podstawowych (od klasy 1 do 8), zgodnie z wytycznymi
MEN oraz indywidualne programy terapeutyczne.

Zapewniamy:

 • naukę w maksymalnie 4-5 osobowych klasach, prowadzonych przez nauczycieli oraz terapeutów posiadających specjalizację w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu;
 • indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów, mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy;
 • terapię SI, logopedę, dogoterapię;
 • ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę;
 • odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka;
 • wycieczki szkolne (dodatkowo płatne);
 • imprezy okolicznościowe.

Rekrutacja

Przyjmujemy dzieci posiadające aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na
autyzm lub zespół Aspergera, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Przed przyjęciem dziecka do szkoły, niezbędne jest spotkanie z rodzicami, podczas którego chcemy jak
najwięcej dowiedzieć się o Twoim dziecku, jego mocnych i słabych stronach, oraz wcześniejszych
doświadczeniach edukacyjnych.

Podczas spotkania pokażemy Ci szkołę, uzyskasz też odpowiedzi na wszystkie swoje pytania związane z kształceniem dziecka.

Potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty rodziców/opiekunów prawnych,
 • diagnoza gotowości szkolnej (dokument ten obowiązkowo wystawia nauczyciel przedszkola),
 • aktualne orzeczenie poradni psychologiczno pedagogicznej,
 • karta zgłoszenia dziecka (do pobrania tutaj kliknij).

Aby umówić się na indywidualne spotkanie rekrutacyjne, zadzwoń pod nr tel.: +48 536242996 lub +48 792025401.

rekrutacja1

Wolne miejsca

Przyjmujemy już zgłoszenia do klasy 1 na rok szkolny od września 2024 - wolnych miejsc: 10 w tym 3 rezerwacje

klasa 3: jedno wolne miejsce

Ostateczna decyzja o przyjęciu dziecka do szkoły, nastąpi po indywidualnym spotkaniu rekrutacyjnym.

  oplaty

Opłaty

Szkoła nie pobiera od rodziców opłat za naukę oraz terapie wynikające z orzeczenia dziecka jak np.: TUS (trening umiejętności społecznych), dogoterapia, terapia ręki, zajęcia z psychologiem, zajęcia sensomotoryczne SI, biofeedback, zajecia z logopedą, zajęcia rewalidacyjne.

Rodzice ponoszą jedynie koszty podręczników (za wyjątkiem podręczników tzw. ”dotacyjnych”) oraz ewentualnych wycieczek i biletów wstępu do placówek kulturalnych.

 

Galeria

Kontakt

Szkoła Podstawowa Horyzont
ul. Za Targiem 15

oraz

ul. Osińska 46B
44-240 Żory

 

📱Kontakt telefoniczny:

sekretariat: +48536242996

dyrekcja: +48792025401

 

📩Kontakt mailowy:

sphoryzont@gmail.com