Cotygodniowe spotkania z Panią Olgą.

Mają za zadanie stymulować rozwój psychiczny dzieci, a także rozwijać rozwój emocjonalny i społeczny. Podczas zajęć z dziećmi omawiane są różne sytuacje, w których dzieci uczą się rozpoznawać normy społeczne oraz nabywają umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Program zajęć jest dostosowany do potrzeb dzieci, tak aby każdy uczeń mógł brać czynny udział w zajęciach. Wykorzystywane są do tego specjalnie dobrane karty pracy, książki oraz inne przeznaczone do tego pomoce.

Odgrywane są także scenki w których każdy uczeń ma szansę wcielić się w wybraną przez siebie postać i sprawdzić swoje umiejętności w określonym obszarze. Zajęcia stanowią formę terapeutyczną, psychoedukacyjną oraz profilaktyczną. Lekcje takie są wielopłaszczyznowe i pomagają dzieciom również budować dobre relacje z innym oraz pracować nad poczuciem własnej wartości, aby każdy uczeń czuł się ważny i akceptowany.