Zajęcia indywidualne prowadzone raz w tygodniu przez Panią Izabelę.

Logopedia obejmuje usprawnianie zarówno w zakresie artykulacji, jak i komunikacji. Podczas terapii wykorzystywane są metody miofunkcjonalne, mające na celu między innymi usprawnić narządy mowy oraz utrwalić prawidłowe funkcje prymarne. Stosowane są także techniki manualne (np. RCM), podczas których stymuluje się obszar ustno-twarzowy. Ważnym elementem zajęć jest korekcja głosek nieprawidłowo realizowanych, a także wywoływanie tych, które jeszcze się nie pojawiły. W obszarze rozwoju komunikacji rozszerzany jest zakres słownictwa mowy biernej, a także czynnej. Zwraca się uwagę na poprawność gramatyczną. Istotnym elementem zajęć jest kształtowanie bazowych kompetencji komunikacyjnych, a także sprawności komunikacyjnych, w ramach których opanowywane są językowe reguły społeczne, sytuacyjne i pragmatyczne. Wspierany jest także rozwój sprawności interakcyjnych. Poświęca się czas na ćwiczenia emisji głosu oraz prawidłowe tempo mowy. Podczas zajęć rozwija się także percepcję słuchową. Jeśli zachodzi potrzeba, przeprowadzany jest trening higienizacji jamy ustnej, aby kształtować prawidłowe nawyki. Dzięki współpracy z terapeutą SI, możliwe jest także przeprowadzenie treningu karmienia dla dzieci, które przejawiają problemy motoryczne lub sensoryczne w jedzeniu, np. zmagają się z selektywnością pokarmową. Przebieg i treść zajęć motywowany jest zawsze indywidualnymi potrzebami konkretnego dziecka. W ich trakcie niwelowane są deficyty językowo-komunikacyjne dziecka, co dla dziecka bywa ciężką pracą, ale znacznie częściej jest aktywną zabawą.