Szkoła nie pobiera od rodziców opłat za naukę oraz terapie wynikające z orzeczenia dziecka jak np.: TUS (trening umiejętności społecznych), dogoterapia, terapia ręki, zajęcia z psychologiem, zajęcia sensomotoryczne SI, biofeedback, zajęcia z logopedą, zajęcia rewalidacyjne.

Rodzice ponoszą jedynie koszty podręczników (za wyjątkiem podręczników tzw. ”dotacyjnych”) oraz ewentualnych wycieczek i biletów wstępu do placówek kulturalnych.