Poznaj naszą ofertę

Terapia to długotrwałe oddziaływania terapeutów wobec uczniów za pomocą różnorodnych metod i technik. Głównym celem każdej terapii jest eliminacja trudności, jakie pojawiają się w rozwoju dziecka. Aby zagwarantować uczniom potrzebne i skuteczne wsparcie, nasza placówka organizuje szereg zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów. Wszystkie terapie są realizowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz zasadami organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. W procesie terapeutycznym szczególną uwagę zwracamy na dostosowywanie celów i metod terapeutycznych do indywidualnych i aktualnych potrzeb dziecka.

Zapewniamy

  • naukę w maksymalnie 5 osobowych klasach, prowadzonych przez nauczycieli oraz terapeutów posiadających specjalizację w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu;
  • indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów, mające na względzie całościowy rozwój dziecka przy wykorzystaniu różnorodnych metod pracy
  • ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę;
  • odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka;
  • wycieczki szkolne (dodatkowo płatne);
  • imprezy okolicznościowe.

Zajęcia terapeutyczne